ชุดคิท รีโมท ควบคุม ตั้งเวลา
 
SL4011 เครื่องตั้งเวลา 0 - 5 ชั่วโมงง
 ISBN 8-857121-748579

วงจรตั้งเวลา 0 ถึง 5 ชั่วโมงชุดนี้จะเพิ่มควาสะดวกสะบาย
ให้ท่านมากยิ่งขึ้นเพราะสามารถปรับเวลาตั้งได้นานถึง
5 ชั่วโมง ทำให้ท่านมีเวลาไปทำธุระอื่นๆ
>>รายละเอียด    
   
SL4005 เครื่องตั้งเวลา 0-24 ชั่วโมงสารพัดประโยชน์ (ซีเลคเตอร์ปรับ)
   ISBN 885-712-174-825-8

ตั้งเวลาเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ ด้วยชุดคิท
เครื่องตั้งเวลา 24 ชั่วโมง ที่สามารถทำงานกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายชนิด
>>รายละเอียด    
 
SL4009 วงจรไฟฉุกเฉิน
   ISBN 885-712-174-826-5

วงจรไฟฉุกเฉินที่คุณสามารถประกอบและนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดายโดยการนำเอาชุดคิท
ที่ประกอบแล้วต่อเข้ากับหลอดไฟขนาด 3 – 12 วัตต์
>>รายละเอียด    
 

SL4003 สวิตช์สัมผัส 2 ปุ่ม เปิด - ปิด
   ISBN 978-974-9424-93-3

 LED ขนาด 5มิลลิเมตร แสดงสภาวะการเปิดปิด
ี ปุ่มสัมผัสเปิดและปุ่มสัมผัสปิดขนาดใหญ่
ี หน้าสัมผัสรีเลย์สามารถประยุกต์ เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
 >>รายละเอียด

 

SL4004 ตัวรับส่งอินฟราเรด
   ISBN 978-974-9424-94-0

 ส่งความถี่ที่ 38 KHz ได้ไกลไม่เกิน 10 เมตร
 มีเสียงดนตรีบอกสถานะการทำงาน
 วงจรใช้ไฟเลี้ยงเพียง 9 โวลต์
 >>รายละเอียด

 

SL4006 ตัดต่อปั๊มน้ำ 2 ระดับ
   ISBN 978-974-9424-95-7

 เปิด-ปิด การทำงานด้วยสวิตช์
 สามารถตัดต่อปั๊มน้ำที่ระดับน้ำได้ถึง 2 ระดับ
 วงจรใช้ไฟเลี้ยงเพียง 9 โวลต์
 >>รายละเอียด

 
 
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389