ชุดคิท ขยายเสียง ปรับแต่งเสียง
 
SL6006 สวิตช์สั่งงานทางโทรศัพท์
   ISBN 8-857121-748609

นกรณีที่เราอยู่นอกบ้านแล้วมีความจำเป็นที่ต้องทำะระบาง
อย่างในบ้านแต่ก็ไม่สามารถไปทำได้ทันเช่นรดน้ำต้นไม้
ให้อาหารสัตว์เลียง ปิด-เปิดไปในบ้านหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อเรามีชุดคิดสวิตช์สั่งงาน

   >>รายละเอียด      
   
SL6007 สวิตช์ควบคุมด้วยรีโมททีวี
   ISBN 8-857121-748616

คุณเคยหรือไม่ที่ขี้เกียจลุกจากเตียงหรือเก้าอี้ตัวโปรด
เพื่อปิด-เปิดไฟ ปิด-เปิดพัดลม หรือปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ หรือขี้เกียจออกขากรถเพื่อเปิด-ปิดประตูหน้าบ้าน
ชุดคิทชุดนี้สามารถช่วยคุณได้เพียงคุณใช้ รีโมททีวีที่อยู่ในบ้าน
เป็นตัวสั่งงานให้ชุดคิทสวิตช์ควบคุมด้วยรีโมททีวีทำงาน

   >>รายละเอียด      
   
SL6005 เครื่องป้องกันการแอบใช้โทรศัพท์
   ISBN 885-712-174-831-9

แก้เผ็ดโจรตัวแสบที่ชอบขโมยใช้โทรศัพท์เมื่อเรา
ไม่อยู่บ้านด้วยการรบกวนทางโสตประสาท
เมื่อวงจรถูกเปิดใช้งาน ถ้ามีการยกหูโทรศัพท์...

   >>รายละเอียด      
   

SL6001 สร้างโทรโข่ง
   ISBN 978-974-9424-98-8

 เป็นวงจรขยายเสียงขนาดเล็ก
 ขยายเสียง 0.25 วัตต์โดยใช้ IC
 มีตัวต้านทานปรับค่าได้ ปรับความดังของเสียง

 >>รายละเอียด

SL6002 เครื่องดักฟัง  
   ISBN 885-712-1748-04-3

รับสัญญาณด้วยคอนเดนเซอร์ไมโครโพนความไวสูง
ขยายสัญญาณเสียงจากระยะไกลสู่หูฟัง
ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 9 โวลต์

 
 >>รายละเอียด      
 
SL6003 เครื่องช่วยฟัง 
   ISBN 885-712-1748-05-0

รับสัญญาณด้วยคอนเดนเซอรไมโครโพนความไวสูง
ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์
สามารถปรับระดับความไวในการดักฟังได้

 >>รายละเอียด      
 
SL6004 เครื่องดักฟังโทรศัพท์
   ISBN 885-712-1748-06-7

ดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์โดยการต่อสายพ่วง
ขยายสัญญาณเสียงสนมนาจากสายโทรศัพท์สู่หูฟัง
ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 9 โวลต์
 >>รายละเอียด      
 
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389