ชุดคิท ไฟกระพริบ เกมต่างๆ (หน้า 1)
หน้า 1 | 2 | 3 |   
 
SL1023 เซนเซอร์อินฟราเรด 4 โหมด พร้อมตัวรับ - ตัวส่ง

ISBN 8- 857121-748562
หากคุณต้องการเซนเซอร์ที่สามารถใช้ได้สารพัดประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นกันขโมยนับคนเข้าออกอัตโนมัติ เปิดฝาถังขยะ
อัตโนมัติ เปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ ชุดคิทชุดนี้สามารถช่วยคุณได้
 >>รายละเอียด
   
SL1018 ไฟวิ่งบอกรัก I Love You
ISBN 885-712-174-821-0
ให้ของขวัญกับคนที่คุณรักด้วยไฟบอกรัก I Love you
3รูปแบบ เพื่อแสดงความในใจที่อาจไม่กล้าบอกได้
เป็นอย่างดี มาพร้อมด้วย LED ขนาด 5mm ถึง 26
ดวง 3 สีแดง, เหลือง, เขียว
 >>รายละเอียด
 
SL1020 ไฟกระพริบ LED 1 ดวง 3 สี ปรับความเร็วได้
ISBN 885-712-174-822-7
วงจรไฟกระพริบ โดยใช้ LED เพียงดวงเดียว
เหมาะมากสำหรับการเริ่มต้น เรียนรู้การทำงานของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นชนิดต่าง ๆ วงจรมีขนาดเล็ก
 >>รายละเอียด
 
SL1021 ไฟกระพริบ LED 2 ดวง 4 รูปแบบ ปรับความเร็วได้I
SBN 885-712-174-823-4

สนุกกับวงจรไฟกระพริบ LED 2ดวง ที่มาพร้อมกับ
ดีไซน์ รูปแบบใหม่ เพิ่มและลดจังหวะพริบได้
เร็วตามที่ต้องการ
 >>รายละเอียด
 
SL1022 ไฟกระพริบ LED 3 ดวง 20 รูปแบบ ปรับความเร็วได้I
SBN 885-712-174-824-1

สนุกกับวงจรไฟกระพริบ LED 3 ดวง ที่สามารถ
เปลี่ยนสีได้มากถึง 20 รูปแบบไม่ซ้ำกันโดย
ไม่ต้องบัดกรีใหม่เพิ่มและลดจังหวะพริบได้
เร็วตามที่ต้องการ
 >>รายละเอียด
 

SL1001 ไฟกระพริบจัมโบ้ LED 2 ดวง
    ISBN 978-974-9424-80-3

 วงจรไฟกระพริบ ใช้ LED แสดงผล สลับการทำงาน
 วงจรใช้ไฟเลี้ยงเพียง 3 โวลต์
 สามารถปรับความเร็วในการกระพริบได้
 >>รายละเอียด

SL1002ไฟกระพริบต้นคริสต์มาส
 
   ISBN 978-974-9424-81-0
 

วงจรไฟกระพริบ ใช้ LED แสดงผล สลับการทำงาน
 สามารถปรับความเร็วในการกระพริบของ LED ได้
วงจรใช้ไฟเลี้ยงเพียง 9 โวลต์

 >>รายละเอียด

SL1003 ไฟกระพริบต้นคริสต์มาสพร้อมเสียงดนตรี
   ISBN 978-974-9424-82-7

 วงจรไฟกระพริบ ใช้ LED แสดงผล สลับการทำงาน
 สามารถปรับความเร็วในการกระพริบของ LED ได้
 วงจรใช้ไฟเลี้ยงเพียง 9 โวลต์
 >>รายละเอียด

SL1004 ไฟวิ่งรูปหัวใจ
   ISBN 978-974-9424-83-4

 วงจรไฟวิ่งเรียงลำดับรูปหัวใจใช้ LED 8 ดวง
 สามารถปรับความเร็วไฟวิ่งได้
 วงจรใช้ไฟเลี้ยงเพียง 9 โวลต์
 >>รายละเอียด

หน้า 1 | 2 | 3 |   
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389