สินค้า I-Style
 
ชุดคิทไฟกระพริบ เกมต่างๆ
 ไฟกระพริบจัมโบ้ LED 2 ดวง , ไฟวิ่งรูปหัวใจ ,...
 >> ชุดคิทในกลุ่มนี้

ชุดคิทสัญญาณเสียง เสียงต่างๆ
 เครื่องดนตรีออแกน 13 คีย์ , ระนาดอิเล็กทรอนิกส์ ,...
 >> ชุดคิทในกลุ่มนี้  
 

 ชุดคิทโทรศัพท์ อินเตอร์คอม
 เสียงตามสายพร้อมเสียงดนตรี ,...
 >> ชุดคิทในกลุ่มนี้  
 
 ชุดคิทรีโมท ควบคุม ตั้งเวลา
 ตัวรับส่งอินฟาเรด , ตัดต่อปั๊มน้ำ 2 ระดับ ,...
 >> ชุดคิทในกลุ่มนี้
 

  ชุดคิท ตรวจจับ เตือนภัย กันขโมย
 เซ็นเซอร์สี , เตือนน้ำล้นด้วยเสียงดนตรี ,...
 >> ชุดคิทในกลุ่มนี้
 
  ชุดคิท ขยายเสียง ปรับแต่งเสียง
 ขยายเสียงโทรโข่ง ,...
 >> ชุดคิทในกลุ่มนี้
 

 ชุดคิททั่วไป
 วงจรไล่ยุงความถี่เดียว , วงจรไล่ยุง 2 ความถี่ ,...
  >> ชุดคิทในกลุ่มนี้
 
หนังสือ Easy Electronic
การเรียรู้อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเรื่องที่ง่าย
สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้น
หลักการทำงานของอุปกรณ์

การเรียนรู้ถึง 38 โครงงาน

>> รายละเอียด


 
หนังสือ Easy Electronic ฉบับรวมชุด
การเรียรู้อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเรื่องที่ง่าย
สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้น
หลักการทำงานของอุปกรณ์

การเรียนรู้ถึง 38 โครงงาน

** เฉพาะรุ่นนี้ แถมบอร์ดทดลองและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทดลองทุกโครงงาน
***

>> รายละเอียด
 
หนังสือ เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์
หุ่นยนต์(Robo) คืออะไร จะเริ่มต้นการ
การเรียนรู้ การสร้าง การประยุกต์ใช้งาน
ได้อย่างไร หนังสือเล่นนี้มีคำตอบ
โครงงานการสร้างหุ่นยนต์ 5 ตัวที่สามารถ สร้างได้จริง

>> รายละเอียด
 
หนังสือ การการออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย
Protel DXP
เรียนรู้เทคนิคและการออกแบบลายวงจร
พิมพ์ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถออกแบบได้
ด้วยตนเอง หนังสือเล่นนี้มีคำตอบ

>> รายละเอียด
 
หนังสือ การการออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย
โปรแกรม EAGLE
เรียนรู้เทคนิคและการออกแบบลายวงจร
พิมพ์ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถออกแบบได้
ด้วยตนเอง ของโปรแกรม EAGLE ซึ่งมีความสามารถไม่
แพ้กับ Protel หนังสือเล่นนี้มีคำตอบ

>> รายละเอียด
   

>หนังสือ Digital Learning by Doing  
เรียนรู้ดิจิตอลภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ จากการทดลอง ผ่านโครงงานมากกว่า 25 โครงงาน จะทำให้การเรียนรู้
รู้ดิจิตอลจะไม่ น่าเบื่ออีกต่อไป

>> รายละเอียด

   
หนังสือ Digital Learning by Doing
ฉบับชุดอุปกรณ์และโพโตรบอร์ด
ในหนังสือชุดนี้จะแถมชุดอุปกรณ์ครบทุก การทดลอง และโพโตรบอร์ดสำหรับใช้ใน การทดลอง ซึ่งเนื้อหาภายในจะเหมือนกับ
Digital Learning by Doing
>> รายละเอียด
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389