การแก้ไขปัญหา PIC เบื้องต้น
ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ Interface จะมีอยู่2 สาเหตุคือ
 1. สาเหตุจาก SOFTWARE ทำการ SET โปรแกรมไม่ถูกต้องเนื่องจาก PC บางเครื่อง
โปรแกรมจะทำการเลือก PART ตัวอุปกรณ์ให้อัตโนมัติ แต่ PC บางเครื่องจะไม่เลือกให้ วิธีแก้คือให้ตั้งค่าใหม่ด้วยตัวเอง
  2. สาเหตุจาก HARDWARE
      2.1 ตัวเครื่องโปรแกรมเสียหาย ให้ทำการบัดกรีซ้ำที่จุดบัดกรี บริเวณที่มีปัญหามากคือ บริเวณ ซ็อกเก็ตไอซี
ี และ บริเวณ DB9
       2.2 ไม่สามารถใช้กับ ใช้ตัวแปลง USB เป็น Com Port ได้
     

ขั้นตอนการหาสาเหตุ

  1. นำเครื่องโปรแกรมเสียบ Com Port ของ PC จะสังเกต LED จะติดแค่ 1 ดวงคือ สีแดง หรือ สีเขียว ติดสว่างอย่างใดอย่างหนึ่ง
  2. เปิดโปรแกรม WinPic
  3. เลือกไปยังหน้าต่าง Interface โดยต้องเซตค่าให้ตรงตามรูป
 

  4. จากนั้นกดปุ่ม Initialize! จะมีข้อความปรากฏดังรูปแสดงว่าเครื่องโปรแกรมไม่เสียหายในเบื้องต้น

  5. จากนั้นไปยังหน้าต่าง Device, Config
  6. เลือก Part เป็น PIC16F627A เท่านั้น และไม่ต้องสนใจข้อความเตือนด้านล่าง

  7. เมื่อเลือก Part เสร็จแล้วให้กลับไปที่หน้าต่าง Interface และกดปุ่ม Initialize! อีกครั้ง
  8. จากนั้นไปที่หน้าต่าง code
  9.กดปุ่ม [1] เพื่อเลือก ไฟล์ นามสกุล HEX เพื่อโปรแกรม จากนั้นกดปุ่ม [2] เพื่อทำการโปรแกรม

  10. จะสังเกตเห็นแถบแสดงสถานะขึ้น

  11. จะปรากฏข้อความ Programming finished no error และตัวอักษรจะเป็นสีเขียวเข้มทั้งหมด แสดงว่าเครื่องโปรแกรมสามารถโปรแกรมลง PIC ได้เรียบร้อยแล้ว


  12. ถ้ามีข้อความอื่นที่ไม่ใช่ Programming finished no error และตัวอักษรมีสีแดงขึ้นทุกตัว หรือ บางตัว ให้ทดลองตรวจสอบตำแหน่งขาของ PIC จากนั้นกดปุ่ม[2] อีกครั้งถ้ายังเป็นเหมือนเดิมแสดงว่าเครื่องโปรแกรมมีปัญหาให้ตรวจดูจุดบัดกรี หรือส่งกลับมาซ่อม
 
 
 
 
 
 
 
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
703 อาคารรัชฎาสวีท ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 02-9139225-7 Fax : 02-9139228