SL5010 เตือนภัยแผ่นดินไหวด้วยเสียงไซเรน

  ISBN 978-974-8817-34-7
 

รูปชุดคิทเมื่อประกอบเสร็จแล้ว
คุณสมบัติ
ส่งเสียงดังด้วยไซเรน
ใช้เปียโซเซนเซอร์ในการตรวจจับแรงสั่นสะเทือน
มีสวิตช์เพื่อเริ่มต้นทำงานใหม่
วงจรใช้ไฟเลี้ยงเพียง 9 โวลต์
วงจรมีขนาดเล็กไม่ซับซ้อนประกอบง่าย
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นวงจรรูปแบบอื่นได้

 
     

 
คู่มือฉบับสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย หลักการทำงานของวงจร , ขั้นตอนการประกอบวงจร
การทดสอบการทำงานการแก้ปัญหาต่างๆ , การประยุกต์ใช้งาน
หลักการตรวจซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ เรื่องอื่นๆมากมาย
   
     ราคา 195   บาท
กลับไปยังหน้า ชุดคิท ตรวจจับ เตือนภัย
กันขโมย

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389