SL6003 เครื่องช่วยฟัง
  ISBN 885-712-1748-05-0
 

รูปชุดคิทเมื่อประกอบเสร็จแล้ว
คุณสมบัติ

รับสัญญาณด้วยคอนเดนเซอรไมโครโฟนความไวสูง
ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์
สามารถปรับระดับความไวในการดักฟังได้
วงจรมีขนาดเล็ก กพทัดรัด ใช้อุปกรณ์ไม่มาก

 
   
 
คู่มือฉบับสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย หลักการทำงานของวงจร , ขั้นตอนการประกอบวงจร
การทดสอบการทำงานการแก้ปัญหาต่างๆ , การประยุกต์ใช้งาน
หลักการตรวจซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ เรื่องอื่นๆมากมาย
 
     ราคา 175   บาท
กลับไปยังหน้า ชุดคิท ขยายเสียง ปรับแต่งเสียง
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389