SL7003 วิทยุAMปรับระดับเสียง
  ISBN 978-974-8817-38-5
 

รูปชุดคิทเมื่อประกอบเสร็จแล้ว
คุณสมบัติ
วงจรใช้ไฟเลี้ยง 9 โวลต์
เป็นวงจรรับคลื่นวิทยุ AM พร้อมวงจรขยายเสียง
มีปุ่มหมุนปรับหาสถานีวิทยุขนาดใหญ่สามารถปรับหา
คลื่นได้สะดวก
มีปุ่มหมุนปรับระดับความดังได้
วงจรมีขนาดเล็กกะทัดรัด
 
     

 
คู่มือฉบับสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย หลักการทำงานของวงจร , ขั้นตอนการประกอบวงจร
การทดสอบการทำงานการแก้ปัญหาต่างๆ , การประยุกต์ใช้งาน
หลักการตรวจซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ เรื่องอื่นๆมากมาย
   
     ราคา 239   บาท
กลับไปยังหน้า ชุดคิทสื่อสาร วิทยุ เครื่องรับส่ง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389