หนังสือเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM 7 ด้วยภาษา C
   (
ISBN 978-616-7241-05-0)
 

 หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงการเขียนโปรแกรมใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 32 บิตตระกูล ARM 7
รุ่น LPC2131/32/34/36/38 ด้วยภาษา C โดยใช้
Keil uVision3 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ARM7 อย่างแท้จริง
โดยอธิบายตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
การสร้างบอร์ดทดลองเพื่อใช้งาน และรวมตัวอย่างปฏิบัติ
การทดลองเพื่อให้เห็นผลจริง ซึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่
อย่างแท้จริง
   

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 2 บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM 7 รุ่น LPC-2132
บทที่ 3 การติดตั้งโปรแกรมคอมไพล์เลอร์และการใช้งาน
บทที่ 4 ภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 5 คำสั่งและการใช้งาน ARM 7
บทที่ 6 ปฏิบัติการทดลองเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
ARM 7 LPC- 2132 V1.0
     ราคา 160   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389