หนังสือ Advance PIC Microcontroller in C การประยุกต์ใช้งาน PIC
ชั้นสูงด้วยภาษา C
   (
ISBN 978-974- 592-929 -6)
 

 
ปกเก่า
หนังสือ Advance PIC Microcontroller
in C ประยุกต์ใช้งาน PIC ชั้นสูงด้วยภาษา C
(ISBN 978-616-7241-08-1)
สร้างประสบการณ์เขียนโปรแกรมด้วยเนื้อหาที่
น่าสนใจพร้อมโครงงานประยุกต์สุดท้าทายถึง
20 โครงงานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
ด้วยภาษา C นอกจากนี้ยังสอนการสร้างบอร์ด
โปรแกรม PIC ผ่านพอร์ต USB ไว้ใช้งานเอง
ด้วย
เนื่อหาภายในประกอบด้วย
- PIC คืออะไร เบอร์ของ PIC บอกอะไร เลือกเบอร์ไหนดี
- การเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
สร้างชิ้นงาน
- ภาษา C และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
- การจำลองการทำงาน PIC ด้วย Proteus
- การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านพอร์ตขนาน
- การเขียนโปรแกรมใช้งาน Timer และ CCP
- การเขียนโปรแรกมใช้งาน Interrupt
- การเขียนโปรแกรมใช้งาน A/D converter
- การเขียนโปรแกรมใช้งานพอร์ตสื่อสารอนุกรม

รวม 20 โครงงานประยุกต์ที่น่าสนใจ
1 ลูกเต๋าอิเล็กทรอนิกส์
2 สกอร์บอร์ด
3 นาฬิกาจับเวลา
4 นาฬิกานับถอยหลัง
5 เครื่องนับสัญญาณพัลส์
6 ควบคุมการแสดงข้อความบนจอ LCD
7 นาฬิกาดิจิตอล
8 รหัสผ่าน
9 เครื่องคิดเลข
10 แปลงฐานเลข
11 เกมทดสอบความเร็วการกดปุ่ม
12 เกมทายตัวเลขเวอร์ชัน 1
13 เกมทายตัวเลขเวอร์ชัน 2
14 การสร้างภาพเคลื่อนไหวบน Matrix LED
15 สร้างคลื่นพาร์สำหรับการส่งอินฟราเรด
16 ควบคุมความเร็ว DC มอเตอร์
17 โปรแกรมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์
18 นับรอบการทำงานของสเต็ปมอเตอร์
19 ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์
20 วียูมิเตอร์


     ราคา 355   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389