หนังสือ จำลองการทำงานและออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย Circuit Wizard
   (
ISBN 978-616-7241-21-0)
 

โปรแกรม Circuit Wizard คือโปรแกรมที่ใช้
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์จ่างๆ และสามารถ
แสดงผลการทำงานของวงจรให้ด้วย ซึ่งภายใน
โปรแกรมจะมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจคือ อุปกรณ์ที่
เสมือนกับอุปกรณ์จริงที่ทำให้ผลของการจำลอง
วงจรออกมาสวยงามมาก ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
โปรแกรมนี้เลยทีเดียว 

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ

บทที่ 1 เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
Crficuit Wizard
บทที่ 2 เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการ
สร้างวงจรไฟฟ้า
บทที่ 3 จำลองการทำงานด้วย Circuit Wizard
บทที่ 4 ตัวอย่างการจำลองการทำงานวงจร

- วงจรไฟกระพริบ LED 1 ดวง
- วงจรไฟกระพริบปรับความเร็วได้ LED 2 ดวง
- วงจรไฟสว่างอัตโนมัติเวลากลางคืน
- วงจรนับตัวเลข 0 - 9
- วงจรสุ่มตัวเลข 0 - 9
- วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์
- การทดสอบต่อ LED
- วงจรกันขโมยด้วยเสียงบัซเซอร์
บทที่ 5 การออกแบบลายวงจรพิมพ์
บทที่ 6 การพิมพ์ลายวงจร
     ราคา 185   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389