หนังสือ เรียนรู้การออกแบบวงจรDIGTALและประยุกต์ใช้งาน
  (
ISBN 978-616-724-138-8)
 

ปกเก่า
หนังสือ ออกแบบวงจรดิจิตอล
และการประยุกต์ใช้งาน
(ISBN 978-974-06-9649-0 )

  เรียนรู้หลักการระบบดิจิตอลแนวใหม่ด้วยเนื้อหา
ที่อ่านง่ายและการทดลองแสนสนุกช่วยเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้กระตุ้นให้เกิดแนวคิดประดิษฐ์และ
พัฒนาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
ได้ด้วยการทดลองจริง จากการทดลองถึง 50
การทดลองและ โครงงานการประยุกต์ 25 โครงงาน
ที่ทั้งสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อตามแบบของ I-Style
เพื่อคนรุ่นใหม่สไตล์คุณ

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
#เตรียมพร้อมกับวงจรดิจิตอล
#ระบบเลขฐานต่าง ๆ คุณสมบัติของวงจรดิจิตอล
#การกระทำทางลอจิกพื้นฐาน
#พีชคณิตบูลีน สมการทางลอจิก การบวกและ
ลบไบนารี่
#การออกแบบลอจิกเกตด้วยการลดตัวแปร
ในฟังก์ชั่น แผนผังคาร์นอแมพ
#วงจรมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์
#การเข้ารหัสและการถอดรหัส วงจรสัญญาณ
นาฬิกา
#ฟลิปฟลอป และ วงจรนับ
# การแปลงสัญญาณดิจิตอลและอนาล็อก

รวมโครงงานที่น่าสนใจกว่า 25 โครงงาน เช่น
วงจรลอจิกโพรบ
วงจรไฟกระพริบ
เกมตัดสินใจ
วงจรไฟวิ่งไปทางซ้าย
วงจรไฟวิ่งไปทางขวาครั้งละ 2 ดวง
วงจรไฟวิ่งปรับความเร็วได้
วงจรไฟวิ่งไปกลับด้วยเซเว่นเซกเมนต์
วงจรนับประโดด 3 บิต
ลูกเต๋าอิเล็กทรอนิกส์
วงจรไฟวิ่งเข้ากึ่งกลาง 8 ดวง
เกมเขาวงกต 4 ทิศ
วงจรโหวตคะแนนแบบ 3 คน
วงจรบอกสภาวะความสว่าง 3 ระดับ
วงจรนับ 0-9 แสดงผลเป็นเลขฐานสองและเลขฐานสิบ
วงจรนับกระโดดเลขคู่แสดงผลด้วยเซเว่นเซกเมนต์
วงจรสุ่มนับตัวเลข 0-9
วงจรนับรอบเดียว 0-8
วงจรนับเลข 0-9 แบบควบคุมการนับได้
และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

     ราคา 325   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389