หนังสือ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม LabVIEW
   (
ISBN 978-616-7241-22-7)
 

   โปรแกรม LabVIEW ที่ใช้สำหรับจำลองการ
ทำงานและเป็นเครื่องมือวัดสำหรับงานทาง
วิศวกรรม จึงมีเครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม
เหมือนกับของจริงมาก ซึ่งการใช้งานจะเป็น
การเขียนโปรแกรมแบบต่อบล็อกแล้วเชื่อม
สายสัญญาณเข้าหา เพียงเท่านี้ก็สามารถ
จำลองการทำงานได้แล้ว

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ

บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม LabVIEW
บทที่ 2 การใช้งานและเครื่องมือของโปรแกรม
LabVIEW
บทที่ 3 เทคนิคการสร้างวงจรบนโปรแกรม
LabVIEW
บทที่ 4 ตัวอย่างการสร้างวงจรบนโปรแกรม
LabVIEW

- สวิตช์ปิด-เปิด LED
- วงจรแปลงอุณหภูมิองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์
- วงจรหน่วงเวลาอย่างง่าย
- วงจรบวก , ลบ , คูณ , หาร
- โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าภายในบ้าน
- วงจรคำนวณกฏของโอห์ม
- โปรแกรมสร้างแผนภูมิกราฟ
- วงจรตัวอย่างตรวจจับคลื่นเสียง
- โปรแกรมสร้าง Function Generator
     ราคา 150   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389