หนังสือ
เรียนรู้การใช้งาน OrCAD : PSpice&PCB Design
   (
ISBN 978-974-09-7166-5)
 

  หนังสือ เรียนรู้การใช้งาน OrCAD : PSpice&
PCB Designเป็นหนังสือที่ใช้สำหรับเรียนรู้การ
วิเคราะห์การทำงานของวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย PSpice สำหรับวินโดว์และ
เรียนรู้การออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย OrCAD
Layoutเหมาะสำหรับมือใหม่หรือผู้สนใจทั่วไปที่
ต้องการศึกษาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและการ
ออกแบบลายวงจรพิมพ์ เริ่มต้นเรียนรู้กับการใช้
งานโปรแกรม OrCAD ได้ง่ายๆด้วยตนเอง
- เรียนรู้การวิเคราะห์การทำงานของวงจรไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม PSpice
- เรียนรู้การออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม
OrCAD Layout เหมาะสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่
สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาการ วิเคระห์วงจรไฟฟ้า
และการออกแบบลายวงจรพิมพ์

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ


ตอนที่1 วิเคราะห์การทำงานของวงจรไฟฟ้า
(PSpice A/D)

- เริ่มต้นเรียนรู้กับโปรแกรม OrCAD
- เทคนิคและเครื่องมือในการวาดวงจรไฟฟ้า
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบTransient
- การวิเคราะห์ไฟฟ้าแบบ DC Sweep
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ AC Sweep
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ Bias Point

ตอนที่2 การออกแบบลายวงจรพิมพ์
(OrCAD Layout)

- เริ่มต้นใช้โปรแกรม OrCAD ออกแบบลาย
วงจรพิมพ์ (PCB)
- ตัวอย่างการออกแบบวงจรไฟฟ้าในไฟล์
Schematic
- หลักการและเครื่องมือออกแบบลายวงจรพิมพ์
- ตัวอย่างการออกแบบลายวงจรพิมพ์
- การพิมพ์งานลายวงจรพิมพ์
- การทำลายวงจรพิมพ์แบบเนกกาทีฟ
การแปลงไฟล์ OrCAD

     ราคา 235    บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389