หนังสือ เปิดโลกการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ไมโครคอนโทรลเลอร์
MCS-51 ด้วยภาษา C
(
ISBN 978-616-7241-19-7)
 

เปิดโลกทัศน์การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
MCS-51 เบอร์ AT89C4051 ด้วยภาษา C
โดยใช้ Keil uVision 3 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐาน
เรื่องหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม MCS-51 ด้วยภาษา
C และการเขียนโปรแกรมสั่งงานเพื่อควบคุมหุ่นยนต
์พร้อม ด้วยตัวอย่างแบบเป้นขั้นเป็นตอนซึ่งง่ายต่อ
ความ เข้าใจนอกจากนี้ยังรวมโครงงานการสร้าง
หุ่นยนต์มากถึง 20 หุ่นยนต์อีกด้วย

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
# หุ่นยนต์พื้นฐานและรู้จักกับ MCS-51
# ภาษา C และขั้นตอนการเขียนโปรแกรม MCS-51
ด้วย Keil uVision 3
# การเคลื่อนที่และการควบคุมหุ่นยนต์
# การเขียนโปรแกรมการควบคุมการเคลื่อนที่และ
ควบคุมหุ่นยนต์
# การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆของหุ่นยนต์

รวมโครงงานที่น่าสนใจ
1. โครงงานหุ่นยนต์ชอบแสง
2. โครงงานหุ่นยนตต์ชอบความมืด
3. โครงงานหุ่นยนต์หนีแสง
4. โครงงานหุ่นยนต์สะกดรอย
5.โครงงานหุ่นยนต์หมุนหนีแสง
6. โครงงานหุ่นยนต์เลี้ยวตามแสง
7. โครงงานหุ่นยนต์เลี้ยวหนีแสง
8. โครงงานหุ่นยนต์ขี้กลัว
9. โครงงานหุ่นยนต์ขี้เหงา
10. โครงงานหุ่นยนต์ขี้งอน
11. โครงงานหุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
12. โครงงานหุ่นยนต์เดินตามเส้น
13. โครงงานหุ่นยนต์เดินไม่ตกโต็ะ
14. โครงงานหุ่นยนต์นักสำรวจ
15. โครงงานหุ่นยนต์แกล้งตาย
16. โครงงานหุ่นยนต์เต้นรำ
17. โครงงานหุ่นยนต์ลังเล
18. โครงงานหุ่นยนต์ขี้เมา
19. โครงงานหุ่นยนต์เบรกแดนช์
20.โครงงานหุ่นยนต์เครียร์เส้นทาง


     ราคา 185   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389