หนังสือ Robot C Programming for Beginner การเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้น   (
ISBN 978-974-16-4924-2)
 

เรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซีกับโครง
งานแสนสนุกมากถึง 25 โครงงาน พร้อมบอร์ด
หุ่นยนต์ บอร์ด PICโปรแกรมเมอร์ และบอร์ด
เซนเซอร์เสียงครบครันรวมทั้งสาย USB
สำหรับถ่ายโอนข้อมูล และsource code
โปรแกรม

*ใช้อุปกรณ์ร่วมกับ 35 IN 1 Robot Learning
By Doing


 


25 โครงงาน C โปรแกรม

หุ่นยนต์เดินตามเส้น VERSION I
หุ่นยนต์เดินตามเส้น VERSION II
หุ่นยนต์ขนสินค้า
หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง VERSION I
หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง VERSION II
หุ่นยนต์ควบคุมด้วยรีโมตโทรทัศน์ VERSION I
หุ่นยนต์ควบคุมด้วยรีโมตโทรทัศน์ VERSION II
หุ่นยนต์นักเต้น
หุ่นยนต์วาดรูป VERSION I
หุ่นยนต์วาดรูป VERSION II
หุ่นยนต์รีโมตไฟฉาย VERSION I
หุ่นยนต์รีโมตไฟฉาย VERSION II
หุ่นยนต์หลบหลีกความมืด
หุ่นยนต์ค้นหาแสง
หุ่นยนต์ลาดตระเวนในความมืด
หุ่นยนต์รุ่งอรุณ
หุ่นยนต์ตั้งเวลา
หุ่นยนต์ขี้ตกใจ VERSION I
หุ่นยนต์ขี้ตกใจ VERSION II
หุ่นยนต์กลัวน้ำ VERSION I
หุ่นยนต์กลัวน้ำ VERSION II
หุ่นยนต์ทำงานด้วยเสียง VERSION I
หุ่นยนต์ทำงานด้วยเสียง VERSION II
หุ่นยนต์ชนแล้วหนี VERSION I
หุ่นยนต์ชนแล้วหนี VERSION II


     ราคา 1,650   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389