หนังสือ สร้างหุ่นยนต์จากวัสดุเหลือใช้   (
ISBN 978-974-287-064-5)
 

หนังสือสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุเหลือใช้เล่มนี้ได้รวม
เกร็ดความรู้ ในการสร้างหุ่นยนต์แบบต่างๆ ทั้งใน
เรื่องของทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแมคคานิก
เทคนิคและวิธีการสร้างหุ่นยนต์แบบต่างๆ
ตลอดจนรวมตัวอย่างการนำ นำวัสดุเหลือใช้มา
ทำเป็นหุ่นยนต์ มากกว่า 15 ตัวอย่าง


 


เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องกล และแมคคานิก
2 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ เทคนิคและวิธีการ
สร้างหุ่นยนต์
3 วงจรควบคุม และวงจรเซนเซอร์ต่างๆที่น่าสนใจ
4 รูปแบบการต่อวงจรควบคุมและวงจรเซนเซอร์
บนแบบแผนโปรโตบอร์และการต่อวงจรด้วยแผ่นปริ้น
5 การสร้างหุ่นยนต์แบบต่างๆพร้อมทั้งชิ้นส่วนของ
หุ่นยนต์ ที่สามารถทำตามได้ทันที เช่น

- หุ่นยนต์ที่เดิน 6 ขา
- หุ่นยนต์ที่เดิน 4 ขา
- หุ่นยนต์ที่เดิน 2 ขา

6 รวมตัวอย่างการสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุเหลือใช้
ประเภทต่างๆที่น่าสนใจ
- หุ่นยนต์หงส์เพลิง
- หุ่นยนต์ Monster หนูเดินส่ายหัว
- หุ่นยนต์หนูวิ่งตามแสง
- หุ่นยนต์เต่าทอง
- หุ่นยนต์แปงสีฟัน
- หุ่นยนต์พยัคฆ์ร้ายส่ายหน้า
- หุ่นยนต์ตาไฟพลังงานแสงอาทิตย์
- หุ่นยนต์มนุษย์ต่างดาวเดินตามเสียง
- หุ่นยนต์ถูพื้น
- หุ่นยนต์เช็ดน้ำ
- หุ่นยนต์ปัดและถูพื้นหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
- หุ่นยนต์ทำความสะอาดโต๊ะกับข้าว
- หุ่นยนต์เต่ารักษาสิ่งแวดล้อม
- หุ่นยนต์ไล่แมลงวัน
- หุ่นยนต์ม้าแข่ง
- หุ่นยนต์แขนกลเก็บขยะ     ราคา 195    บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389