หนังสือ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สำหรับผ็เริ่มต้นด้วยภาษาC
  (
ISBN 978-616-724-1579)
 


เรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซีกับโครงงาน
แสนสนุกมากถึง 15 โครงงาน
และsource codeโปรแกรม

 

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
1) หุ่นยนต์เต้นรำ
2) หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามโปรแกรมเส้นทาง
3) หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบตั้งเวลา
4) หุ่นยนต์หยุดเมื่อเจอแสงไฟ
5) หุ่นยนต์หยุดเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง
6) หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
7) หุ่นยนต์เคลื่อนที่หาแสง
8) หุ่นยนต์เคลื่นที่หลบแสง
9) หุ่นยนต์ควบคุมด้วยรีโมท แบบที่ 1
10) หุ่นยนต์ควบคุมด้วยรีโมท แบบที่ 1
11) หุ่นยนต์ควบคุมด้วยแสงไฟฉาย แบบที่ 1
12) หุ่นยนต์ควบคุมด้วยแสงไฟฉาย แบบที่ 2
13) หุ่นยนต์เดินตามเส้น แบบที่ 1
14) หุ่นยนต์เดินตามเส้น แบบที่ 2
15) หุ่นยนต์ซูโม่


     ราคา 325   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389