หนังสือ เรียนรู้พิ้นฐานการสร้างหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมภาษC BASIC ROBOT
BUILDING WITH C PROGRAMMING
  (
ISBN 978-616-724-1586)
 


มีอุปกรณ์สำหรับทดลองครบชุด
เรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซี
กับโครงงานแสนสนุกมากถึง 15 โครงงาน
พร้อมบอร์ดหุ่นยนต์ บอร์ด PICโปรแกรมเมอร์
และบอร์ดเซนเซอร์เสียงครบครันรวมทั้งสาย USB
สำหรับถ่ายโอนข้อมูล และsource code

มีอุปกรณ์สำหรับทดลองครบชุด  

โครงงาน ภายในเล่มที่น่าสนใจ
1) หุ่นยนต์เต้นรำ
2) หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามโปรแกรมเส้นทาง
3) หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบตั้งเวลา
4) หุ่นยนต์หยุดเมื่อเจอแสงไฟ
5) หุ่นยนต์หยุดเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง
6) หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
7) หุ่นยนต์เคลื่อนที่หาแสง
8) หุ่นยนต์เคลื่นที่หลบแสง
9) หุ่นยนต์ควบคุมด้วยรีโมท แบบที่ 1
10) หุ่นยนต์ควบคุมด้วยรีโมท แบบที่ 1
11) หุ่นยนต์ควบคุมด้วยแสงไฟฉาย แบบที่ 1
12) หุ่นยนต์ควบคุมด้วยแสงไฟฉาย แบบที่ 2
13) หุ่นยนต์เดินตามเส้น แบบที่ 1
14) หุ่นยนต์เดินตามเส้น แบบที่ 2
15) หุ่นยนต์ซูโม่

     ราคา 1,775 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389