หนังสือ เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส ์สำหรับผู้เริ่มต้น
   (
ISBN 978-616-724-126-5 )
 ปกเก่า
หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เริ่มต้น
(ISBN 978-616-7241-09-8 )

หนังสือเล่มนี้จะปูู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเลย
โดยจะกล่าวถึง เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องมือวัด
ทางอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าและผังวงจรไฟฟ้า
การสร้างวงจรไฟฟ้าในแบบต่างๆ การสร้างแผ่น
วงจรพิมพ์ พื้นฐานการบัดกรี และการถอดบัดกรี
เทคนิคการตรวจวัดและการตรวจสอบอุปกรณ์
พื้นฐานการออกแบบวงจร หลักการทำงาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ
ตัวเหนี่ยวนำ ทรานซิสเตอร์ เฟส สวิตช์ ไดโอด
LED ลำโพงแม่เหล็ก ลำโพงเปียโซ เซนเซอร์
มอเตอร์ไฟฟ้า รีเลย์ หม้อแปลงไฟฟ้า
และ IC เป็นต้น ตลอดจนรวมโครงงานที่
ปฏิบัติได้จริงมากถึง 25 โครงงาน

เนื้อหาภายในที่น่าสนใจ
# อิเล็กทรอนิกส์น่ารู้
# หลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
#พื้นฐานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

# รวมโครงงานอิเล็กทรอนิกส์สนุกๆน่าเล่น

ไฟกระพริบ LED 1 ดวง
ไฟกระพริบ LED 2 ดวง
ปรับความสว่างของไดโอดเปล่งแสง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ไฟกระพริบตามเสียง
ไฟกระพริบตามแสง
ไฟกระพริบตอนกลางคืน
เครื่องไล่แมลงวัน
เกมส์หมุนทายตัวเลข
เตือนรดน้ำต้นไม้
กำเนิด แสง สี เสียง
เสียงเพลงอย่างง่าย
นักร้องกลัวแสง

นักร้องปลุกยามเช้า
ตั้งเวลาถอยหลัง
หุ่นยนต์ไร้สติ
หุ่นยนต์ค้นหาสมบัติและค้นหาแหล่งน้ำ
หุ่นยนต์หลบหลีกแสงสว่าง
หุ่นยนต์เดินตามแสง
หุ่นยนต์ส่งความสุข
หุ่นยนต์เจอแสงเลี้ยวซ้าย
หุ่นยนต์ดุ๊กดิ๊ก
หุ่นยนต์ทำงานด้วยน้ำ
หุ่นยนต์กลัวแสงสว่าง
หุ่นยนต์วิ่งไม่ชนกำแพง     ราคา 130   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389