หนังสือ พื้นฐานการออกแบบวงจรอย่างง่าย
   (
ISBN 978-616-7241-14-2 )
 

หนังสือเล่มนี้จะเน้นให้ทราบถึงหลักการออกแบบ
วงจรที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เช่น
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ เฟต LED มอเตอร์ และ LDR
เป็นส่วนประกอบ ว่าทำงานได้อย่างไร มีหน้าที่ทำอะไร
ได้บ้างพร้อมตัวอย่างวงจร เมื่อผู้อ่านเข้าใจหลักการ
ของอุปกรณ์และวงจรแต่ละชนิดแล้วการออกแบบวงจร
ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

การออกแบบวงจรต้วต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ ไดโอดทรานซิสเตอร์ เฟต LED
มอเตอร์ LDR
และรวมโครงงานที่น่าสนใจ24 โครงงานดังนี้

โครงงานที่ 1 สวิตช์หลอดไฟ
โครงงานที่ 2 วงจรตรวจตัวนำไฟฟ้า
โครงงานที่ 3 ไฟกระพริบ 1 ดวง
โครงงานที่ 4 ไฟกระพริบ 2 ดวง
โครงงานที่ 5 ไฟดิสโก้
โครงงานที่ 6 ไฟกระพริบรูปศรปักหัวใจ
โครงงานที่ 7 ไฟกระพริบจรวด
โครงงานที่ 8 ไฟกระพริบใช้มอสเฟต
โครงงานที่ 9 หน่วงเวลาไฟ LED
โครงงานที่ 10 ไฟเบรกติดรถจักรยาน
โครงงานที่ 11 โคมไฟLED
โครงงานที่ 12 ควบคุมความเร็วมอเตอร์
โครงงานที่ 13 แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง
โครงงานที่ 14 แปลงแรงดัน 12V เป็น 9V
(ไฟรถยนต์)
โครงงานที่ 15 วงจรควบคุมหลอดไฟ
โครงงานที่ 16 ไฟฉุกเฉิน
โครงงานที่ 17 ออดประตูบ้าน
โครงงานที่ 18 เครื่องขยายเสียงอย่างง่าย
โครงงานที่ 19 วัดความสว่างของแสง
โครงงานที่ 20 สวิตช์สัมผัส เปิด-ปิด
โครงงานที่ 21 สั่งงานมอเตอร์ด้วยแสง
โครงงานที่ 22 วงจรเสียงเตือนภัย
โครงงานที่ 23 วงจรตรวจพลังงานถ่านไฟฉาย
โครงงานที่ 24 วงจรเสียงดนตรีอเนกประสงค์


     ราคา 99   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389