ฺBuid Your Own Simple Robot สร้างหุ่นยนต์ ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
  (
ISBN 978-616-724-128-9)
 

พร้อมอุปกรณ์

ปกเก่า
Buid Your Own Robot สร้างหุ่นยนต์
ได้ง่ายๆสไตล์คุณ ( พร้อมอุปกรณ์)
(ISBN 978-616-7241-02-9)
 เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง
ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐานความรู้ในเรื่อง
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือที่จำเป็นใน
การสร้างพร้อมทั้งยกตัวอย่างโครงงานมาก
ถึง 20 โครงงานซึ่งคุณสามารถทำขึ้นได้เอง
และสามารถใส่จินตนาการของคุณให้กับ
หุ่นยนต์ในโครงงานหรือหุ่นยนต์ที่คุณคิด
จะสร้างได้ด้วย หนังสือเล่มนี้จะอธิบายอย่าง
เป็นขั้นตอนเข้าใจง่าย สนุก ไม่น่าเบื่อ และ
ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด


นื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
# เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์
# อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องมือที่จำเป็น
ในการสร้างหุ่นยนต์
# แนวทางในการสร้างหุ่นยนต์ตามความคิดของคุณ
# โครงงานที่น่าสนใจ !!!
- หุ่นยนต์ กบ
- หุนยนต์ช้าง
- หุ่นยนต์กลัวแสงสว่าง
- หุ่นยนต์เก็บลูกแก้ว
- หุ่นยนต์เดินตามเสียง
- หุ่นยนต์นกแพนกวิ้น
- หุ่นยนต์นักสู้วิ่งสู่เส้นชัย
- หุ่นยนต์นกเพนกวิ้นเต้นตามแสง
- หุ่นยนต์เต้นรำ
- หุ่นยนต์ค้นหาสมบัติ
- หุ่นยนต์คลาน
- หุ่นยนต์สุนัข
- หุ่นยนต์วาดวงกลม
- หุ่นยนต์ปัดเช็ดทำความสะอาดพื้นอย่างง่าย
- หุ่นยนต์ปัดเช็ดพื้นควบคุมผ่านสาย
- หุ่นยนต์ปัดเช็ดน้ำโดยใช้เซนเซอร์
- แขนกลทำความสะอาด
- หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางควบคุมผ่านสาย


     ราคา 585    บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389