หนังสือเรียน รวมวงจรน่าสร้าง น่าลอง
   (
ISBN 978-616-7241-06-7 )
 

ภายในเล่มจะรวบรวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
ซึ่งมีมากกว่า 30 วงจรโดยบอกรายละเอียดถึงขั้นตอน
การทำงานรายการอุปกรณ์ และทฤษฎีพื้นฐานที่เข้าใจได้ง่ายๆ

 

   

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ

- แหล่งจ่ายไฟ
- ไฟกระพริบ ไฟวิ่ง ไฟแสดงผล
- ควบคุมความเร็วมอเตอร์
- เครื่องเสียง
- ตั้งเวลา กันขโมยและอื่นๆ
     ราคา 195   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389