หนังสือ Communication Learning By Doing
(
ISBN 978-974-10-9759-3)
 

ในโลกปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการติดต่อสื่อสารกัน
ในวงกว้างมากขึ้นส่งผลให้วงการไฟฟ้าสื่อสารมีการ
พัฒนากันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรกที่ใช้รหัสมอร์ส
และวิทยุแร่มาจนถึงปัจจุบันที่มีการสื่อสารกันอย่าง
หลากหลายเช่นการสื่อสารทางสาย การสื่อสารผ่าน
คลื่นวิทยุ (เครื่องรับเครื่องส่งวิทยุ) การสื่อสาร
ทางแสง การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสงและ
การสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น

หนังสือ Communication Learning By Doing
เล่มนี้จะอธิบาย ถึงหลักการไฟฟ้าสื่อสารในเรื่อง
ต่าง ๆ เหล่านี้ทั้งทฤษฎีและ ปฏิบัติพร้อมอุปกรณ์
การทดลอง ซึ่งอธิบายด้วยเนื้อหาที่ เข้าใจง่าย
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างแท้จริง

   

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ

พื้นฐานและวิวัฒนาการสื่อสาร
รูปแบบการสื่อสารแบบต่างๆ
วงจรไฟฟ้าสื่อสารและการต่อใช้งานบนโปรโตบอร์ด
โดยละเอียด
การสื่อสารแบบใช้สายและการทดลอง
การสื่อสารแบบใช้แสงและการทดลอง
การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสงและการทดลอง
การสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุและการทดลอง
การสื่อสารที่เกี่ยวกับโทรศัพท์และการทดลอง
รวมโครงงานเกี่ยวกับการสื่อสารกว่า 30 การทดลองโครงงาน Communications Learning
By Doing

หมวดที่ 1 โครงงานเกี่ยวกับพื้นฐานการ
สื่อสารและ การ สื่อสารโดยใช้สาย

โครงงานที่ 1 หิ่งห้อยพูดได้
โครงงานที่ 2 สายเดี่ยว
โครงงานที่ 3 โทรศัพท์ตีเกลียว
โครงงานที่ 4 โทรศัพท์กับสายสัญญาณติดเกราะ

หมวดที่ 2 การสื่อสารโดยใช้แสง
โครงงานที่ 5 แสงแห่งมอร์ส
โครงงานที่ 6 รหัสมอร์สล่องหน
โครงงานที่ 7 แสงดนตรี
โครงงานที่ 8 แสงดนตรีล่องหน
โครงงานที่ 9 กันขโมยอินฟราเรด
โครงงานที่ 10 รีโมทเปิด ปิดไฟ(LED)
โครงงานที่ 11 กริ่งดนตรีมีรีโมท
โครงงานที่ 12 รีโมทเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า
220Vac
โครงงานที่ 13 รีโมททีวีสารพัดประโยชน์
โครงงานที่ 14 เสียงเหนือกว่าแสง
โครงงานที่ 15 แสงพูดได้
โครงงานที่ 16 อินฟราเรดพูดได้

หมวดที่ 3 การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง
โครงงานที่ 17 แสงตามสาย
โครงงานที่ 18 อินฟราเรดตามสาย
โครงงานที่ 19 เส้นใยแก้วนำเสียง(ในรูปของแสง)
โครงงานที่ 20 แสงล่องหนกับไฟเบอร์ออปติค

หมวดที่ 4 การสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ
โครงงานที่ 21 วิทยุแร่กำลังสูง
โครงงานที่ 22 เครื่องรับวิทยุ AM
โครงงานที่ 23 วิทยุ AM ปรับระดับเสียงได้
โครงงานที่ 24 วิทยุ FM ไอซีหนูน้อย
โครงงานที่ 25 วิทยุ FM กึ่งสำเร็จรูป
โครงงานที่ 26 รหัสมอร์สAM Band
โครงงานที่ 27 สถานีส่ง AMส่วนตัว
โครงงานที่ 28 สถานีเพลงฮิต AM
โครงงานที่ 29 มนต์รักทรานซิสเตอร์
โครงงานที่ 30 มนต์รักทรานซิสเตอร์ภาค 2

หมวดที่ 5 โครงงานเกี่ยวกับโทรศัพท์
โครงงานที่ 31 อินเตอร์คอมระยะไกล
โครงงานที่ 32 มัลติเพล็กซ์ 2 คู่สาย
โครงงานที่ 33 ชุมสายโทรศัพท์ 3 เลขหมาย
(1Tx+2Rx)

แถมอุปกรณ์ในชุดอีกเพียบ อาทิ คอยล์
โฟโต้ทราซิสเตอร์ เซนเซอร์อินฟราเรด ลำโพง
ไฟเบอร์ออฟติค โปรโตบอร์ด ขนาดใหญ่ 1 ชุด
และ โปรโตบอร์ดขนาดเล็ก 1 ชุด


     ราคา 1,375   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389