หนังสือ การออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม EAGLE
   (ISBN 9789749478258)
 
 
แถมฟรี CD-ROM PROGRAM
EAGLE Light Edition
หนังสือการออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม
Engle นี้ได้ อธิบายถึงหลักการใช้งาน โปรแกรม
Eagle ซึ่งทีมงานได้อธิบาย ึ่ถึงการออกแบบตั้งแต่
เริ่มต้นจนกระทั่งสามารถสร้างและออกแบบชิ้นงาน
ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้แจกฟรีโปรแกรม
Eagle ให้ด้วย เนื้อหาภายในอธิบายแบบ Step by
Step และรวมตัวอย่างการออกแบบ ด้วยเทคนิคต่างๆ
เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้หลักการทำงานได้อย่าง ชัดเจน
ทั้งนี้ทีมงาน ได้อธิบายการใช้เครื่องมือต่างๆ ของ
โปรแกรมการสร้างและการออกแบบลายวงจรตั้งแต่
เริ่มจนสามารถสร้างและออกแบบชิ้นงานได้ด้วยตนเอง
แถมยังบอกเทคนิคการนำภาพต่างๆ และโลโก้ของ
บริษัทในการสกรีน PCB เพื่อ ความสวยงามอีกด้วย

   
 

 นื้อหาภายในที่น่าสนใจประกอบด้วย
เทคนิคการออกแบบวงจรไฟฟ้า
ตัวอย่างการออกแบบวงจรไฟฟ้า
หลักการออกแบบลายวงจรพิมพ์
การออกแบบลายวงจรพิมพ์แบบหน้าเดียว
การออกแบบลายวงจรพิมพ์แบบสองหน้า
การออกแบบลายวงจรพิมพ์แบบ Surface Mouse
การพิมพ์ลายวงจรพิมพ์
การทำลายวงจรพิมพ์แบบเนกกาทีพ
การสร้างและการตกแต่งภาพชิ้นงาน
การนำภาษาไทยเข้ามาบนแผ่นวงจรพิมพ์
การทำโพลีกอนคลุมทั้งแผ่นวงจร
การนำโลโก้บริษัทหรือรูปต่างๆแผ่นเข้ามาบน
  วงจรพิมพ์
การแปลงไฟล์เป็น Gerber File
ขั้นตอนการทำแผ่นวงจรพิมพ์โดยใช้ฟิล์มไวแสง

 

     ราคา 250   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389