สู่โลกการสร้างหุ่นยนต์   (
ISBN 978-616-7241-17-3)
 


 ฝึกฝนและเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ได้ง่ายๆ
จะทำให้คุณสนุกและได้เรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ไป
พร้อมกันซึ่งหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับหุ่นยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยว
กับการสร้างแล้วนำไปสู่ตัวอย่างการสร้างหุ่นยนต์
แบบต่างๆ ถึง 20 แบบด้วยคำอธิบายที่ละเอียด
เป็นขั้นเป็นตอนและเข้าใจง่าย


นื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
- หุ่นยนต์เบื้องต้น
- การประกอบและการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
- อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์
- รวมโครงงานหุ่นยนต์ อาทิ

โครงงานที่ 1 หุ่นยนต์วาดเขียนเส้นตรง
โครงงานที่ 2 หุ่นยนต์ปลากระเบนขึ้นบก
โครงงานที่ 3 หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตามแสง
โครงงานที่ 4 หุ่นยนต์เลี้ยวขวาผ่านตลอดตามแสง
โครงงานที่ 5 หุ่นยนต์มืดวนซ้าย
โครงงานที่ 6 หุ่นยนต์มืดวนขวา
โครงงานที่ 7 หุ่นยนต์เลี้ยวซ้าย - ขวาตามแสง
โครงงานที่ 8 หุ่นยนต์หนีร้อน
โครงงานที่ 9 หุ่นยนต์ท่องราตรี
โครงงานที่ 10 หุ่นยนต์เดินตามแสงสว่าง
โครงงานที่ 11 หุ่นยนต์หลบเงามืด
โครงงานที่ 12 หุ่นยนต์ตามมือ
โครงงานที่ 13 หุ่นยนต์หยุดก่อนชน
โครงงานที่ 14 หุ่นยนต์ปั่นจิ้งหรีด
โครงงานที่ 15 หุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำพื้นขาว
โครงงานที่ 16 หุ่นยนต์เดินตามเส้นสีขาวพื้นดำ
โครงงานที่ 17 หุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง
โครงงานที่ 18 หุ่นยนต์หาน้ำประปา
โครงงานที่ 19 หุ่นยนต์ทดสอบความแม่นยำ
โครงงานที่ 20 หุ่นยนต์ไต่ขอบใต้ถุน
โครงงานที่ 21 หุ่นยนต์กระดึบๆ

โครงงานที่ 22 หุ่นยนต์ว่ายน้ำ     ราคา 99    บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389