หนังสือ Easy Electronics 1 ฉบับรวมอุปกรณ์(ปรับปรุงใหม่)
   (
ISBN 978-616-724-131-9 )


 
ปกเก่า
หนังสือ Easy Electronics ฉบับปรับปรุง
เพิ่มโครงงานและแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
(ISBN 978-974-76403-5-9 )
 
 
 
เปิดโลกอิเล็กทรอนิกส์
สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นหลักการ
ทำงานของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานว่าทำงาน
อย่างไร อาทิเช่น ตัวต้านทาน(R)ตัวเก็บประจุ ( C )
ไดโอด ไดโอดเปล่งแสง ( LED) ตัวต้านทาน
แปรค่าตามแสง ( LDR ) ทรานซิสเตอร์ ลำโพง
ซีเนอร์ไดโอดและIC เป็นต้น

รวมโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
ที่สนุกและง่ายต่อ การเรียนรู้ถึง 40 โครงงานโดย
อธิบายถึงแนวความคิดเพื่อให้เข้าใจถึงหลัก
การทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได้ง่าย
ยิ่งขึ้น ให้คุณสนุกกับ การทดลองวงจรได้
อย่างไม่น่าเบื่อ !


โครงงานแสง เสียงปาร์ตี้คริสต์มาส
โครงงานเสียงปลุกเตือนตอนเช้าอัตโนมัติ
โครงงานเตือนรดน้ำต้นไม้
โครงงานไฟกระพริบเมื่อไร้แสง
โครงงานเกมทดสอบสมาธิ
โครงงานจับโกหก
โครงงานรหัสมอร์ส
โครงงานตั้งเวลาด้วยไอซี
โครงงานไฟกระพริบปรับความเร็วได้
 
และโครงงานอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกเพียบ    
 
ฟรี บอร์ดทดลองและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองทุกโครงงาน !!!
 
     ราคา 379   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389