หนังสือ Easy Electronics
1 เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ
ด้วยทฤษฎีและการทดลอง

(ISBN 978-616-724-133-3)
 
จะนำท่านก้าวสู่โลกอิเล็กทรอนิกส์ ที่สนุกกับ
การเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นและหลักการ
ทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานต่างๆ
ว่าทำงานได้อย่างไร อาทิเช่น ตัวต้านทาน (R)
ตัวเก็บประจุ (C) ไดโอดเปล่งแสง (LED)
ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง (LDR) ทรานซิสเตอร์
ลำโพง ซีเนอร์ไดโอด และไอซี (IC) เป็นต้น
ตลอดจนรวบรวมโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงอิเล็ก
ทรอนิกส์พื้นฐานที่สนุกและง่ายต่อการเรียนรู้ถึง 40
โครงงาน เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้คุณสนุก
กับการทดลองวงจรได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
•ความรู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
•อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้อย่างไรและการ
ทดลอง
• ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เช่นกฎของ
โอห์ม
วงจรไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และการทดลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
• รวมโครงงานอิเล็กทรอนิกส์น่ารู้ น่าทดลอง อาทิ
- โครงงานแสง เสียง ปาร์ตี้คริสต์มาส
- โครงงานเสียงปลุกเตือนตอนเช้าอัตโนมัติ
- โครงงานเตือนรดน้ำต้นไม้
- โครงงานไฟกระพริบเมื่อไร้แสง
- โครงงานเกมทดสอบสมาธิ
- โครงงานจับโกหก
- โครงงานสวิตซ์สัมผัสเปิดปิดหลอดไฟ
- โครงงานทดสอบไอซี 555
- โครงงานสร้างเสียงเอฟเฟกต์
- โครงงานเสียงมอเตอร์ไซต์
- โครงงานเสียงปืนอวกาศ 2 ระดับ
- โครงงานเสียงไซเรนตำรวจ
- โครงงานตรวจสอบความชื้น
- โครงงานตั้งเวลาด้วยไอซี
- โครงงานรหัสมอร์ส
- โครงงานกริ่งประตู 2 เสียง
- โครงงานสร้างเสียงออแกน
- โครงงานไฟกระพริบปรับความเร็วได้
- โครงงานสนุกกับเสียงไซเรนยุโรป
- โครงงานไฟกระพริบหลากสี
- โครงงานไฟกระพริบพร้อมเสียงดนตรี
และโครงงานอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกเพียบ !!!
 
 
ปกเก่า
หนังสือ Easy Electronics
เรียนรู้จากทฤษฎีและการทดลอง
(ISBN 978-611-7241-00-0)
 
 
     ราคา 185   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389