หนังสือ Easy Electronics ฉบับรวมชุด (ISBN 978-974-6191-53-1)
 


 
 
เปิดโลกอิเล็กทรอนิกส์
สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้น
หลักการทำงานของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐานว่าทำงานอย่างไร อาทิเช่น ตัวต้านทาน(R)
ตัวเก็บประจุ ( C ) ไดโอด ไดโอดเปล่งแสง ( LED)
ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง ( LDR ) ทรานซิสเตอร์
ลำโพง ซีเนอร์ไดโอดและIC เป็นต้น
 
รวมโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐานที่สนุกและง่ายต่อการเรียนรู้ถึง 38
โครงงาน โดยอธิบายถึงแนวคิดเพื่อให้เข้าใจถึง
หลักการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
ได้ง่ายยิ่งขึ้น ให้คุณสนุกกับการทดลองวงจรได้
อย่างไม่น่าเบื่อ !

 
  # โครงงานแสง เสียงปาร์ตี้คริสต์มาส
# โครงงานเสียงปลุกเตือนตอนเช้าอัตโนมัติ
# โครงงานเตือนรดน้ำต้นไม้
# โครงงานไฟกระพริบเมื่อไร้แสง
# โครงงานเกมทดสอบสมาธิ
# โครงงานจับโกหก
# โครงงานรหัสมอร์ส
# โครงงานตั้งเวลาด้วยไอซี
# โครงงานไฟกระพริบปรับความเร็วได้ 
และโครงงานอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกเพียบ
 
 
 
ฟรี บอร์ดทดลองและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองทุกโครงงาน !!!
 
     ราคา 375   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389