หนังสือออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย Protel 99SE
   (
ISBN 978-974-09-7161-0 )
 

 หนังสือ ออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย Protel 99SE
เป็นหนังสือที่รวมเทคนิคหลักการและตัวอย่างการใช้งานแบบ
Step by Step ตั้งแต่ไม่มีความรู้หรือพื้นฐานการเขียนและ
ออกแบบลายวงจรมา ก่อนจนสามารถออกแบบลายวงจร
ได้ด้วยตนเอง

- เข้าใจง่าย อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียด
- เนื้อหาภายในครบครันพร้อมใช้งานได้จริง
เหมาะสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาการออก
แบบลายวงจรพิมพ์

 

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ

• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบลายวงจรพิมพ์
• เทคนิคและเครื่องมือในการเขียนวงจรไฟฟ้า
• ตัวอย่างการเขียนวงจรไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ
• การจำลองการทำงานของวงจร
• เทคนิคการออกแบบลายวงจรพิมพ์ (PCB)
• การออกแบบลายวงจรพิมพ์ในแบบต่างๆ
• การปริ้นลายวงจรพิมพ์
• การทำไฟล์เนกกาทีฟ
• ตัวอย่างขั้นตอนการนำลายวงจรพิมพ์ที่ออกแบบมาสร้างเป็นชิ้นงาน
     ราคา 199   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389