หนังสือ 30 in 1 Robot Learning by Doing  
แถมพร้อมชุดอถปกรณ์การทดลองครบชุด
 (ISBN 978-616-724-134-0)
 
ปกเก่า
หนังสือ 35 in 1 R
obot Learning by Doing
(ISBN 978-974-8128-52-8)


    หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ การสร้าง
หุ่นยนต์สุดฮิต
30 แบบ สามารถสร้าง เองได้
้ทันที

- เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์มากถึง 30 แบบ
- เข้าใจง่าย ไม่ต้องมีพื้นฐาน
- ท้าทาย เหมาะสำหรับผู้สนใจในทุกระดับ
- อธิบายขั้นตอนการสร้าง ทุกขั้นตอน

ุ่
 

ชุดอุปกรณ์ที่มีมาให้พร้อมหนังสือ
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดทดลอง
- ชุดขับเคลื่อน มอเตอร์ ชุดโครงหุ่นยนต์
- อุปกรณ์ตรวจจับแบบต่างๆ
- แผ่นแถบเส้นขาว / ดำ สำหรับหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น


หุ่นยนต์ สุดฮิต 30 แบบ

หุ่นยนต์เปลี่ยนทิศ
หุ่นยนต์เต้นรำ
หุ่นยนต์ ท.ทหาร ซ้ายขวาซ้าย
หุ่นยนต์ขี้เมา
หุ่นยนต์ดาราเต้นตามแสง
หุ่นยนต์สำรวจยามค่ำคืน
หุ่นยนต์หลบหลีกเงามืด
หุ่นยนต์รีโมทไฟฉาย
หุ่นยนต์ค้นหาสมบัติ
หุ่นยนต์หลบหลีกพื้นสีดำ
หุ่นยนต์หลบหลีกพื้นสีขาว
หุ่นยนต์สะกดรอยเดินตามเส้น
ดำพื้นขาว
หุ่นยนต์เดินตามเส้นมุ่งสู่เป้าหมาย
หุ่นยนต์ค้นหาแสงสว่าง
หุ่นยนต์กลัวแสงวิ่งเข้าหาที่มืด
หุ่นยนต์ย่องเบา
หุ่นยนต์หาเช้ากินค่ำ
หุ่นยนต์เป้าหมาย
หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
หุ่นยนต์กลัวความสูง
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามผนัง
หุ่นยนต์ติดตามเป้าหมาย
หุ่นยนต์กลัวที่แคบ
หุ่นยนต์วิ่งไม่ชนกำแพง
หุ่นยนต์ผาดโผน
หุ่นยนต์สำรวจแหล่งน้ำ
หุ่นยนต์หลวงพี่
หุ่นยนต์กลัวคน
หุ่นยนต์ตามทางสว่าง
หุ่นยนต์นักวิ่ง


  หุ่นยนต์เต้นตามแสง **
หุ่นยนต์ตามเสียง**
หุ่นยนต์ปลีกวิเวก **
หุ่นยนต์นักเลงหงุดหงิด**
หุ่นยนต์กลัวเสียงนกหวีด **
** จะอยู่ในปกเก่า 35 in 1


 


     ราคา 990   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389