หนังสือ เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์และการใช้งาน
  (
ISBN 978-974-592-919-7)
 


   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการทำงานพื้นฐาน
ของอุปกรณ์เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ที่
สำคัญต่างๆพร้อมทั้งการใช้งานอย่าง
ละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน โดยจะอธิบาย
ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติให้เห็นจริง
ด้วยการทดลองและโครงงานต่างๆ กว่า
30 โครงงาน ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ประกอบการทดลองสามารถหาซื้อได้
ง่ายที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

 


สารบัญ
บทที่ 1 เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์และการใช้งาน
บทที่ 2 เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์วัดค่าการกระจัด
บทที่ 3 เซนเซอร์แสง
บทที่ 4 เซนเซอร์วัดแรงกระทำทางกล
บทที่ 5 เซนเซอร์อุณหภูมิ
บทที่ 6 เซนเซอร์การไหล
บทที่ 7 เซนเซอร์วัดระดับ
บทที่ 8 การนำเซนเซอร์ไปใช้งาน
บทที่ 9 เซนเซอร์สมัยใหม่

โครงงานเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
โครงงานที่ 1 ไม้บรรทัดอิเล็กทรอนิกส์
โครงงานที่ 2 ไม้โปรแตรคเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
โครงงานที่ 3 รีดสวิตช์
โครงงานที่ 4 เซนเซอร์สนามแม่เหล็กด้วยฮอลล์เซนเซอร์
โครงงานที่ 5 สวิตช์แม่เหล็กแบบฮอลล์เซนเซอร์ 2 ทิศทาง
โครงงานที่ 6 แอลดีอาร์ออโต้ดิมเมอร์
โครงงานที่ 7 เปิดปิดหลอดไฟด้วยรีโมตทีวี
โครงงานที่ 8 Shock Sensor แบบ Condenser Microphone
โครงงานที่ 9 เตือนอุณหภูมิสูงด้วยไอซีเซนเซอร์อุณหภูมิ
โครงงานที่ 10 เปิดไฟไขกุญแจ
โครงงานที่ 11 สวิตช์สัมผัส
โครงงานที่ 12 สวิตช์เสียงปรบมือ
โครงงานที่ 13 VU มิเตอร์ 4 ระดับ
โครงงานที่ 14 เตือนฝนตก
โครงงานที่ 15 เตือนรดน้ำต้นไม้
โครงงานที่ 16 ป้องกันไฟตก
โครงงานที่ 17 ป้องกันไฟเกิน
โครงงานที่ 18 ไฟฉุกเฉินใช้ LED (Emergency LED)
โครงงานที่ 19 กันขโมยประตูหน้าต่าง
โครงงานที่ 20 กันขโมยรถจักรยาน
โครงงานที่ 21 โอห์มมิเตอร์ 3 ระดับ
โครงงานที่ 22 เตือนฟิวส์ขาด
โครงงานที่ 23 กริ่งดนตรีระบบสัมผัส
โครงงานที่ 24 เตือนปิดประตูตู้เย็น
โครงงานที่ 25 โวลต์มิเตอร์กระแสตรง 3 ระดับ
การแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อวงจรไม่ทำงาน 3
รายการอุปกรณ์     ราคา 295   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389