รวม 79 โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครูและนักเรียน
   (
ISBN 978-616-724-125-8)
 ปกเก่า
หนังสือเรียน79 โครงงานวิทยาศาสตร์
สำหรับครูและนักเรียน
(ISBN 978-616-7241-07-4)

หนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกายความคิดให้กับคุณครู
และนักเรียนในการสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์
ในแบบต่างๆอาทิเช่น โครงงานประเภทสำรวจรวบ
รวมข้อมูล ประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์
และประเภททฤษฎี โดยจะแสดงตัวอย่างโครงงานถึง
79 โครงงาน อธิบายแบบ step by step พร้อม
หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการคิด
หัวข้อโครงงานและสร้างโครงงานเป็นของตัวเองได้
ซึ่งแตกต่างจากโครงงานตัวอย่าง

โครงงานตัวอย่างเช่น

โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล
- สุ่มตรวจการใช้สารบอแรกซ์ในหมูยอชื่อดัง 5 ยี่ห้อ
- สุ่มตรวจการใช้สารกันราในอาหารดองที่ขายใน
ซุปเปอร์มาเก็ต
- เปรียบเทียบแป้งในยาสีฟันชื่อดัง 5 ยี่ห้อ
- และอื่นๆ
โครงงานประเภททดลอง
- ศึกษาการทดลองเปรียบเทียบวิตามินซีในผลไม้
- ศึกษาทดลองประสิทธิภาพสมุนไพรกำจัดเหา
- ทดลองพริกขี้หนูกำจัดแมลงสาบ
- และอื่นๆ
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
- เครื่องไล่แมลง
- เครื่องจับคนโกหก
- หุ่นยนต์ถูพื้น
- และอื่นๆ
โครงานประเภททฤษฎี
- แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
- โมเมนต์
- การวัดอัตราเร็ว
- และอื่นๆ

     ราคา 99   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389