หนังสือ สนุกกับการตกผลึกและการแยกสาร (ISBN 978-974-348-008-9 )
 
แถมฟรี อุปกรณ์ทีใช้ในการทดลอง
หนังสือเล่มนี้อธิบายตั้งแต่ทฤษฎี กระบวนการ
คิดทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นถึงกระบวนการ
ทดลองอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย
เกี่ยวกับการแยกสารและความมหัศจรรย์ของ
การตกผลึกสารเคมีให้มีสีสันสวยงาม
สร้างสรรค์จินตนาการด้วย การทดลองมากถึง
15 การทดลอง

ใช้ประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ
การตกผลึกและการแยกสาร

 
เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ

ความหมายของการแยกสาร
การแยกสารเนื้อผสม
การแยกสารเนื้อเดียว
การกรอง
โครมาโทรกราพิ
ความหมายของการตกผลึก
ผลึกเกิดขึ้นได้อย่างไร
รูปแบบของผลึก
การใช้ประโยชน์จากการตกผลึก

รวมการทดลองน่ารู้ อาทิ

สนุกกับการโครมาโทรกราพิ
ผลึกเพชรแวววาว
ผลึกบุษราคัม
ผลึกมรกต
ผลึกทับทิม
ผลึดไพลิน
ผลึกคู่แฝด
ผลึกกำไล
ผลึกสร้างสรรค์
ผลึกพลอยชมพู
ผลึกผวงกุญแจมหัศจรรย์
ผลึกหลากสี
ผลึกรวมพล
ผลึกเกลือแสนเค็ม
ผลึกลูกอมเก๋ไก๋
     ราคา 399   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389