หนังสือ สนุกกับแสงและเสียง (ISBN 978-974-592-905-0 )
 

3.การทดลองสนุก ๆ กับแสงและเสียง
การทดลองที่ 3-1 เงาอะไรเอ่ย
การทดลองที่ 3-2 กล้องสะท้อนแสง
การทดลองที่ 3-3 น้ำลึกหรือไม่
การทดลองที่ 3-4 แสดงหน้าที่แท้จริง
การทดลองที่ 3-5 อ่านชื่อกลับด้าน
การทดลองที่ 3-6 จุดไฟด้วยเลนส์
การทดลองที่ 3-7 ทำให้เหรียญหายไป
การทดลองที่ 3-8 แว่นขยายจากขวด
การทดลองที่ 3-9 เงามายา
การทดลองที่ 3-10 สีหายไป
การทดลองที่ 3-11 สีสันจากแผ่นซีดี
การทดลองที่ 3-12 เปลี่ยนสีแก้วน้ำ
การทดลองที่ 3-13 ทำไมท้องฟ้าจึงมีสีฟ้า
การทดลองที่ 3-14 แสงช่วยวาด
การทดลองที่ 3-15 ดวงจันทร์บนผนังห้อง
การทดลองที่ 3-16 กล้องสลับลาย
การทดลองที่ 3-17 ยิงเป้าด้วยแสง
การทดลองที่ 3-18 กีตาร์กระป๋อง
การทดลองที่ 3-19 แคนจากหลอดกาแฟ
การทดลองที่ 3-20 เสียงกรนจากแก้ว
การทดลองที่ 3-21 ขวดน้ำก็อปปี้เสียง
การทดลองที่ 3-22 เป่าลมในขวด
การทดลองที่ 3-23 ปืนกระดาษ
การทดลองที่ 3-24 หลอดไก่ชน
การทดลองที่ 3-25 ขวดเก็บเสียง
การทดลองที่ 3-26 ความยาววัตถุกับความถี่เสียง
การทดลองที่ 3-27 รู้ได้ด้วยเสียง
การทดลองที่ 3-28 ใบไม้ดนตรี
การทดลองที่ 3-29 ภาพเคลื่อนไหว
การทดลองที่ 3-30 ภาพติดตา
รายการอุปกรณ์ที่แถมฟรีกับหนังสือ
ภาพสำหรับการทดลองที่ 3-30 ภาพติดตา
ภาพสำหรับการทดลองที่ 3-29 ภาพเคลื่อนไหว
 

เรียนรู้ธรรมชาติของแสงและเสียงจากการทดลองจริง
ด้วยเนื้อหาประกอบการทดลองแสนสนุก
ที่มีมากถึง 30 การทดลอง


 
เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
1.รู้จักกับแสง
แสงคืออะไร
ประวัติของแสง
การทดลองที่ 1 เงาจะไปทางไหนนะ
แหล่งกำเนิดแสง
การเดินทางของแสง
การทดลองที่ 2 แสงทะลุช่อง
คุณสมบัติของแสง
การสะท้อนของแสง
การเกิดรุ้งกินน้ำ
การทดลองที่ 3 จับรุ้งกินน้ำ
การทดลองที่ 4 มองหลังตัวเอง
การหักเหของแสง
การทดลองที่ 5 ปากกาหัก
การเลี้ยวเบนของแสง
การแทรกสอดของแสง
การทดลองที่ 6 จุ่มนิ้วในน้ำ
ทำไมน้ำทะเลจึงมองเห็นเป็นสีน้ำเงิน
การทดลองที่ 7 จำลองการเกิดสีของท้องฟ้าและน้ำทะเล
แสงหน้าตาอย่างไร
อย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็น
การรวมกันของสีแสง
การทดลองที่ 8 ผสมแสงสีขาวด้วยแสงสามสี
การทดลองที่ 9 สีของตัวหนังสือ2.รู้จักกับเสียง
เสียงคืออะไร
การเดินทางของเสียง
การทดลองที่ 10 โทรผ่านด้าย
การทดลองที่ 11 ลำโพงขยายเสียง
ทำไมเราจึงได้ยินเสียง
ส่วนประกอบของหู
หน้าตาของเสียง
ดนตรีของเสียง
การทดลองที่ 12 แก้วน้ำดนตรี
ประโยชน์ของเสียง
     ราคา 375    บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389