หนังสือ สนุกกับแม่เหล็ก (ISBN 978-974-348-003-4 )
 
แถมฟรี อุปกรณ์ทีใช้ในการทดลอง

หนังสือเล่มนี้น้องๆจะได้เรียนรู้ถึงหลักการของ
แรงแม่เหล็ก สนามของแรง การทะลุทะลวงของ
แม่เหล็กการสร้างแม่เหล็ก อำนาจของแม่เหล็ก
การทำลายแม่เหล็ก และประโยฃน์ของแม่เหล็ก
ด้วยการทดลองประกอบให้เห็นจริงตลอดจนร่วม
เกมสนุก และงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับแม่เหล็ก
ซึ่งจะนำเสนอด้วยภาพประกอบอบ่างเป็นขั้น
ตอนพร้อมสรุปผลแนบท้าย ทำให้น้องๆ
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และจินตนาการ
ใช้ประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอมที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทอมที่ 2
สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ
ทฤษฎีของแม่เหล็ก


เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
การค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า
ขั้วแม่เหล็ก
สนามแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กโลก
ความคงทนและการสูญเสียอำนาจแม่เหล็ก
รวมเกมการทดลองและการประยุกต์ใช้งาน
การสร้างแม่เหล็ก
ข้อควรระวังในการใช้แม่เหล็ก

การทดลองสนุก อาทิ
ทดสอบแรงดึงดูดของแม่เหล็กกับวัสดุชนิดต่างๆ
ทดสอบการทะลุทะลวงของแม่เหล็ก 1
ทดสอบการทะลุทะลวงของแม่เหล็ก 2
ทดสอบพลังของแม่เหล็ก
แรงระหว่างขั้วแม่เหล็ก
สนามแม่เหล็ก 1
สนามแม่เหล็ก 2
การสร้างแม่เหล็ก
อำนาจแม่เหล็ก
การสร้างแม่เหล็กโดยใช้การขัดถู 1
การสร้างแม่เหล็กโดยใช้การขัดถู 2
การสูญเสียอำนาจแม่เหล็ก
มาตกปลากันเถอะ
แข่งเรือด้วยแรงดึงดูด
เคลื่อนที่ไปโดยอัตโนมัติ
แข่งเก็บผลไม้
ทำที่ติดตู้เย็นแสนสวยด้วยตนเอง
กล่องอเนกประสงค์
ที่ดูดแม่เหล็ก
มอเตอร์ไซด์สองพี่น้อง
เรือแม่เหล็ก

     ราคา 295   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389