เรียนรู้การบัดกรีพื้นฐาน   (ISBN 885-712-1748-65-4)
 
 

จะสอนหลักการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นด้วยวงจรไฟกระพริบรูปดาว ที่สามารถ
ปรับจังหวะการกระพริบได้ และวงจรไซเรน
เตือนภัยและเสียงปืนอวกาศแบบ 2 in1
ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้การบัดกรีได้ทันที
เพราะชุดนี้ได้รวมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสร้าง
ไว้อย่างครบชุดคือ หัวแร้ง ที่วางหัวแร้ง คีมตัดลวด
ตะกั่วและวงจรสำหรับฝึกบัดกรี เหมาะสำหรับมือ
ใหม่ที่เริ่มเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

     ราคา 255   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389