หนังสือ ตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยมิเตอร์ SUNWA
   (
ISBN 978-616-7241-12-8 )
 

เนื้อหาภายในหนังสือจะเน้นการใช้งานของ
มิเตอร์เข็มยี่ห้อ SUNWA ของจีน ซึ่งช่างซ่อม
และนักอิเล็กทรอนิกส์ไทยส่วนใหญ่นิยมใช้กัน
มากเนื่องจากมีราคาถูกและคุณภาพใกล้เคียง
กับมิเตอร์เข็มยี่ห้อ SANWA ของญี่ปุ่น
เพื่อการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ
ว่าเสียหรือไม่ ด้วยวิธีการที่ง่ายๆ ไม่ยากอย่างที่คิด
แถมยังบอกแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาวงจรเสีย
เพื่อการซ่อมแก้อีกด้วย

เนื้อหาภายในที่น่าสนใจ
บทที่ 1 ทำความรู้จักกับเครื่องมือวัดและ
การใช้งานต่างๆ
บทที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาในวงจร
บทที่ 3 การตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ตัวต้านทาน
- ตัวเก็บประจุ
- ไดโอดเปล่งแสง (LED)
- LED อินฟราเรด
- ไดโอดและซีเนอร์ไดโอด
- ไดโอดบริดจ์
- ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสง (LDR)
- ทรานซิสเตอร์
- เฟตและมอสเฟต
- ไอซี
- เซเว่นเซกเมนต์
- สวิตช์
- หม้อแปลงไฟฟ้า
- ลำโพง
- รีเลย์
- ฟิวส์
- หลอดไฟ
- บัซเซอร์
- มอเตอร์ไฟ้า
-แหล่งจ่ายไฟ
- ทำอย่างไรเมื่อวงจรไม่ทำงาน

     ราคา 85   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389