ชุดสร้างหุ่นยนต์เดิน 6 ขา และ 4 ขา แบบ 2in1
(ISBN )
   
เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ 6 ขาและ 4 ขา ได้
ด้วยตนเอง
แถมอุปกรณ์ครบชุด อาทิ มอเตอร์เกียร์
โครงหุ่นยนต์ รางถ่าน สวิตช์ น็อตยึดต่าง ๆ

   

     ราคา 299    บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389