ชุดคิทเสียงสัตว์ต่าง ๆ
เรียนรู้วงจรกำเนิดเสียงสัตว์และฝึกการประกอบชุดคิทเสียงสัตว์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้ชุดเมื่อประกอบเสร็จแล้ว

ชุดคิทที่ยังไม่ได้ประกอบ
   
  IS1001 ชุดคิทเสียงสุนัข
รหัสสินค้า 885-712-17481-11
ราคา 99 บาท
  IS1002 ชุดคิทเสียงแมว
รหัสสินค้า 885-712-17481-28
ราคา 99 บาท
  IS1003 ชุดคิทเสียงวัว
รหัสสินค้า 885-712-17481-35
ราคา 99 บาท
  IS1004 ชุดคิทเสียงนก
รหัสสินค้า 885-712-17481-42
ราคา 99 บาท
  IS1005 ชุดคิดเสียงไก่
หัสสินค้า 885-712-17481-59
ราคา 99 บาท
  IS1006 ชุดคิทเสียงช้าง
รหัสสินค้า 885-712-17481-66
ราคา 99 บาท
  IS1007 ชุดคิทเสียงไดโนเสาร์
รหัสสินค้า 885-712-17481-73
ราคา 99 บาท
     

     ราคา 99    บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389