ชมรมนักศึกษาจากสถาบันต่างๆทางด้านอิเล็กทอรนิกส์
 
ชุมนุนโรบอทจุฬา นักสร้างหุ่นยนต์สมัครเล่น จุฬา
ชมรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
ชมรมอินเตอร์เน็ต ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ชุมนุมโรบอทคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ชุมนุมอิเลคทรอนิคส์ ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ชมรมไมโคร ม.มหานคร
Thonburi Robot Contest Club ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
ชุมนุมโรบอท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389