บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
Allegro MicroSystems, Inc.,
AMP อุปกรณ์คอนเน๊กเตอร์ต่างๆ
Analog Devices,Inc
Atmel Corporation IC ไมโครตระกูล MC-51
Avtech Electrosystems
Echelon Corporation ชุดพัฒนาไมโครคอลโทลเลอร์
http://www.emware.com/ รวม link ชุดพัฒนา
Epson สินค้า EPSON
Hewlett Packard สินค้า HP
Winbond
Maxim/Dallas Semiconductor
Micro Electronics Corporation
National Semiconductor
Pericom Semiconductor Corporation
NXP Semiconductors (Philips semicondictor)
ON semi (Motolola เดิม)
Microchip Technology IC ไมโครตระกูล PIC
STMicroelectronics (Thompson)
PMC-Sierra, Inc
TI Semiconductors
Texas Instruments
 Wenzel Associates
 Zetex
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389