SL5022 กันขโมยระบบสัมผัส
 ISBN 8-857121-748586


รูปชุดคิทเมื่อประกอบเสร็จแล้ว
สร้างและเรียนรู้ง่ายๆพร้อมคู่มืออธิบาย อย่างละเอียด สามารถประยุกย์ใช้งาน 
ได้จริง
# คู่มือแบบใหม่สี่สีสวยงาม
# อธิบายประกอบแบบ Step by Step
# คู่มืออธิบายละเอียดสามารถทำตามได้ทันที
# ขั้นตอนการทำบัดกรีอุปกรณ์
# ทดสอบและแก้ปัญหาเมื่อวงจรไม่ทำงาน
# หลักการทำงานของวงจร
# การนำวงจรไปประยุกต์ใช้งาน

เคยรู้สึกกันบ้างไหมเวลาไม่อยู่บ้านหรือหอพัก
มักจะเกิด ความระแวงกลัวว่าจะมีขโมยเข้ามา
ดังนั้นเรามีเครื่อง กันขโมยระบบสัมผัส มานำ
เสนอเพียงเราต่อไว้กับลูกบิดประตู หรือกลอน
ประตูหรือสิ่งของที่เป็นโลหะเมื่อจับปุ๊บก็ร้องปั๊บ
ไวต่อการสัมผัสมากจนทำให้ขโมยตกใจแล้วหนีไป

คูณสมบัติ
- ใช้ความนำไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์กระตู้การ
ทำงานของวงจร
- สามารถปรับความไวต่อการสัมผัสได้
- สามารถปรับเวลาการเตือนได้
- สามารถใช้กันขโมยจักรยานระบบสัมผัสได้
-ใช้แรงดัน 9V

อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์
1. หัวแร้ง
2. คีมตัด
3. คีมหนีบ
4. ตะกั่ว

5.แบตเตอรี่ 9V
     ราคา 150 บาท
กลับไปยังหน้าหลักชุดคิท
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389