SL8018 หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
  ISBN 885-712-174-849-4


รูปชุดคิทเมื่อประกอบเสร็จแล้ว


ใครอยากสร้าง อยากเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์หลบ
หลีกสิ่งกีดขวางเชิญทางนี้ ชุดคิท หุ่นยนต์นี้
จะบอกวิธีการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถหลบหลีก
วัตถุต่างๆได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าวัตถุจะอยู่ด้าน
หน้า ด้านซ้าย หรือด้านขวา ก็สามารถหลบหลีก
ได้หมดไม่มีปัญหาแน่จริงไม่เชื่อลองสร้างดูซิแล้ว
จะรู้ นอกจากนี้ฐานของหุ่นยนต์ตัวนี้ สามารถใช้
กับชุดควบคุมหุ่นยนต์แบบอื่นๆของ I-Style
ได้ อาทิ หุ่นยนต์กลัวเสียง หุ่นยนต์เดินไม่ตกโต๊ะ
หุ่นยนต์ซูโม่ และหุ่นยนต์ตะลุยเขาวงกต 2 in 1
(ในการเล่นควรเล่นภายในห้อง ห้อง ภายในบ้าน
ห้ามนำไปเล่นกลางแจ้ง เพราะแสงอินฟาเรด
จากดวงอาทิตย์จะไปรบกวนการทำงานของตัวตรวจ
จับวัตถุ)

คุณสมบัติของหุ่นยนต์
# -หุ่นยนต์สุดฉลาดเหมือนมีตามองเห้นสิ่งกีดขวาง
ต่างๆได้ ไม่ว่าสิ่ง กีดขวางจะอยู่ทางซ้าย ทางขวา
ข้างหน้าและทางตัน หุ่นยนต์ตัวนี้ก็สามารถเดินหลบ
ได้อย่างไม่มีปัญหา ลองเล่นดูสิแล้วจะรู้

# ฐานของหุ่นยนต์สามารถใช้กับชุดควบคุมหุ่นยนต์
แบบอื่นๆของ I-Style ได้ อาทิ หุ่นยนต์กลัวเสียง
หุ่นยนต์เดินไม่ตกโต๊ะ
หุ่นยนต์ซูโม่ และหุ่นยนต์ตะลุยเขาวงกต 2 in 1


 

จุดประกายความคิด สร้างสนุกสนานเปลี่ยนบอร์ด
ควบคุมได้ไม่เบื่อ!!!

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจหุ่นยนต์ทุกเพศทุกวัย
# สอนขั้นตอนการบัดกรีและการถอนบัดกรี
# อธิบายการประกอบแบบ Step by step
# มีรูปประกอบทุกขั้นตอนทำให้เข้าใจง่าย
# บอกวิธีการปรับแต่งและการแก้ไขวงจร

"ฉลาดคิด
ฉลาดสร้าง สู่โลกนักประดิษฐ์
หุ่นยนต์กับ I-Style"

   

     ราคา 379   บาท
กลับไปยังหน้าหลักชุดคิท
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389