สินค้า ชุดคิท วิทยาศา่สตร์ I-Style
 
CK1001 ชุดเรียนรู้การทำ พิมเสนน้ำสูตร 1
   ISBN 885-712-174-845-6
 
 >>รายละเอียด  
   
CK3001 ชุดเรียนรู้การทำ สบู่แฟนซีผลไม้
กลิ่นส้ม

   ISBN 885-712-174-841-8
 
 >>รายละเอียด  
   
CK3002 ชุดเรียนรู้การทำ สบู่สมุนไพรขมิ้นชัน
   ISBN 885-712-174-842-5
 
 >>รายละเอียด  
   
CK3003 ชุดเรียนรู้การทำ สบู่เหลวล้างมือ
   ISBN 885-712-174-843-2
 
 >>รายละเอียด  

CK3004 ชุดเรียนรู้การทำ เจลล้างมือ
   ISBN 885-712-174-844-9
 
 >>รายละเอียด  
 
CK5001 ชุดเรียนรู้การทำ น้ำยาซักผ้า
   ISBN 885-712-174-846-3
 
 >>รายละเอียด    
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389